Príklad výmeny java api

4595

Java momentálne podporuje pri práci s poštou protokoly SMTP, POP3 a IMAP. V budúcnosti možno pribudnú ďalšie. Príklad na záver. Ide o jednoduchý príklad stránky JSP, z ktorej sa pošle mail na konkrétnu adresu. Je to zároveň zosumarizovanie predošlých riadkov.

Prvý príklad slúži na získanie dát o študentovi: SELECT. Zdrojový text SelectTest.java Aplikáciu je nutné spustiť java -cp .;mm.mysql-2.0.4-bin.jar SelectTest pričom ovládač sa musí nachádzať v rovnakom adresári ako aplikácia. Prvý príklad slúži na pridanie študenta do DB: INSERT.

- Defines a header for a document or a section